AUTORISERET PSYKOLOG

Steen Schiøller

Psykologiske undersøgelser, undervisning, supervision og pædagogisk intervention

Psykologisk under–søgelse af børn og unge

En psykologisk undersøgelse af et barn eller en ung tager udgangspunkt i en grundig gennemlæsning og analyse af barnets/den unges sagsakter. Herefter foretager jeg en samtale med forældrene og...

Forældreressource–

undersøgelse

Kommunens sagsbehandler udfærdiger et opdrag til mig – dvs. en udførlig beskrivelse af, hvad min opgave er ift. forældrene og evt. børn. Forældrene indkaldes til et formøde, hvor sagsbehandleren ...

Marte Meo

forløb

Marte Meo er en videobaseret metode til systematisk observation, analyse og udvikling af tilknytning og udviklingsstøttende kontakt. Det primære sigte er, at finde frem til samspillets udviklingsstøttende...

Samarbejdspartnere

Jeg laver psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne samt forældreressourceundersøgelser og tilknytningsundersøgelser for en række kommuner;

 

Kolding, Slagelse, Svendborg, Fredericia, Vejle, Horsens Tønder, Hjørring, Haderslev, Aabenraa, Esbjerg, Billund, Varde, Odder, Fåborg-Midtfyn og Kerteminde. Jeg er desuden tilknyttet Familiebo i Vejle – et opholdssted for familier. Jeg har undervist og superviseret privatpraktiserende psykologer i Kolding, Århus og Horsens. Jeg er tilknyttet Retterne i Kolding, Sønderborg og Esbjerg som børnesagkyndig.