KONTAKT

Kontakt &

profil

Skriv gerne

en mail

Kompetencer

  • Supervision i døgninstitutioner og plejefamilier samt øvrigt pædagogisk personale

  • Foredrag og undervisning ifm. pædagogiske og psykologiske temaer

  • Personlighedstestning af børn, unge og voksne

  • Forældreressourceudredninger

  • Neuropsykologisk testning

  • Kriseintervention

  • Stresshåndtering

  • Kommunikation og konfliktløsning

  • Institutions- og personaleudvikling – primært inden for det pædagogiske område

  • Børnesagkyndige udredninger ifm. forældremyndighedssager tilknyttet Retten i Kolding

Kontakt

Steen Schiøller

Fjordvej 84

6000 Kolding

ssr@live.dk

+45 40467076