Autoriseret Psykolog Steen Schiøller

Om mig

 

CV

 • Autorisation som psykolog i 2006

 • Psykolog – cand.pæd.psych fra DPU i 1997  

 • Rekruttering og coaching – certificeret i DISC

 • Psykologisk Debriefing

 • Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori – Certificeret i MCMI-III

 • Lektor i psykologi ved UC SYD

Kompetencer

 • Supervision i døgninstitutioner og plejefamilier samt øvrigt pædagogisk personale

 • Foredrag og undervisning ifm. pædagogiske og psykologiske temaer

 • Personlighedstestning af børn, unge og voksne

 • Forældreressourceudredninger

 • Neuropsykologisk testning

 • Kriseintervention

 • Stresshåndtering

 • Kommunikation og konfliktløsning

 • Institutions- og personaleudvikling – primært inden for det pædagogiske område

 • Børnesagkyndige udredninger ifm. forældremyndighedssager tilknyttet Retten i Kolding